1)

Ještě jsem na pódiu, ještě pořád sílu mám. Ještě slávu dobyju, teď mi zbývá zpívat dál.

Ještě zbývá jeden den, večer spolu zúčtujem. Meč naposled pozvednem, na zteč všichni spolu jdem.

REF.:

Teď přichází poslední nářez, ještě chvíli budem žít, dokud svítí jasná záře.

Teď prožívám poslední nářez, ještě jednou se vrátím pozdravit všechny známé tváře.

2)

Zazní pár fláků posledních, poslední tón do noci zní. Noc končí se svítáním, zbývá svoji cestou jít.

REF. 2x