1)

Měsíc vychází, stovky narvanejch popelnic. Tma všechno zakrývá, vyráží do ulic.

Poslední z tvorů, co tu zbyl, ten bordel přidává mu sil.

Ten vládce, co tu velí, šedej kožich na zem má. Oči černý jako uhlí, vše co najde, přehryzá.

BRIDGE:

Je to tak, je to on, ten co přežil lidstva shon. Je to tak, on to ví, v smetišti dějin tu stojí.

REF.:

Potkan – to zvíře šedý, potkan – nic ho nezdolá.

Potkan – v smetišti dějin, potkan – sám.

2)

Nestojí už nic, co by za záchranu stálo. Popel, prach z komínů, jed stovky větrů sválo.

Z bláta a plísně na dně kaluží živí se bestie, ta se udrží.

Král smetiště vládne a času má tu dost. Počká, až zvítězí – už nebude jen host.

BRIDGE, REF.

BRIDGE, REF.